Selamat Datang ke Sistem Maklumat Perkahwinan Islam Pahang (e-Munakahat)
LAMAN UTAMA HUBUNGI KAMI    

Pengenalan Perkahwinan

Perkahwinan adalah satu sunnah yang amat digalakkan dalam Islam

 • “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ia menjadikan untuk kamu pasangan dari jenis kamu sendiri untuk kamu tinggal tenteram disampingnya dan dijadikan di antara kamu kasih sayang dan belas kasihan. Semuanya itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir (ar-Ruum : 21)
 • “Perkahwinan itu adalah sunnahku barangsiapa yang membenci sunnahku maka ia bukan dari umatku” HR. Bukhari [5063] dan Muslim [1401]
 • Matlamat Perkahwinan

  Didasari kepada tiga asas utama

 • Mewujudkan ketenangan (sakinah)
 • Mewujudkan kasih sayang (mawaddah)
 • Mewujudkan belas ihsan (rahmah)
 • Kewajipan Dan Tanggungjawab

  Suami

 • Menunaikan Hak Allah SWT
 • Memberi Nafkah
 • Membimbing Isteri Melakukan Perkara Makruf Dan Meninggalkan Perkara Mungkar
 • Berlaku Adil Sekiranya Berpoligami
 • Melayani Isteri Dengan Makruf (baik)
 • Memberi Perlindungan/Keselamatan
 • Isteri

 • Menunaikan Hak Allah SWT
 • Mentaati Suami Dalam Perkara Yang Tidak Bertentangan Dengan Syarak
 • Melayan Suami Dengan Makruf (Baik)
 • Menghias Diri Untuk Suami
 • Memelihara Kehormatan
 • Diri Dan Harta Suami
 • Mengasuh anak
 • Tanggungjawab Bersama

 • Saling Menyayangi Dan Mengasihi
 • Bekerjasama
 • Amanah
 • Bermesra
 • Menghormati Pasangan Dan Persemendaan
 • Merancang Bersama Bagi Kesejahteraan Keluarga
 • Saling Berbincang
 • Mendidik Anak-Anak
 • Mengurus Rumahtangga
 • Menjaga Maruah